Ανάρτηση Αποφάσεων

Σύστημα ανάρτησης αποφάσεων

Μητρώο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου

banner

Σχεδιασμός - Δόμηση - Υλοποίηση - Υποστήριξη: Μηχανογράφηση Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πειραιά
© 2013. ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ. All Rights Reserved.

>

Αρχική

Προσοχή! Με φυσική παρουσία εξυπηρετούνται μόνο επείγουσες υποθέσεις
κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού, στο αρμόδιο γραφείο.

 

13-9-2021 Σημαντική ανακοίνωση 

 

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6.00 έως και τη Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6.00».

 

 

Με την πράξη 75/2021 της  Διευθύνουσας την Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά 

 

Από τις 16-9-2021 κατά την είσοδο στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά (Εισαγγελικοί και Δικαστικοί λειτουργοί, δικαστικοί υπάλληλοι, δικηγόροι, πάσης φύσεως εργαζόμενοι, πολίτες) υποχρεούνται να επιδεικνύουν:

    α) πιστοποιητικό εμβολιασμού,

    β) πιστοποιητικό νόσησης,

    γ) βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί είτε με λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος εντός εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν την είσοδο είτε ελέγχου ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών πριν την είσοδο,

 

οι ως άνω υποχρεώσεις περιλαμβάνουν ανηλίκους από δώδεκα (12) ετών και άνω, οι ανήλικοι από πέντε (5) έως έντεκα (11) ετών, δύνανται να προσκομίζουν, εναλλακτικά, δήλωση αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) τελευταίου εικοσιτετραώρου, στην οποία προβαίνει είτε οιοσδήποτε γονέας, ακόμα και μη έχων την επιμέλεια, είτε κηδεμόνας. Δεν απαιτείται φυσική παρουσία του γονέα ή κηδεμόνα,

    δ) κατ' εξαίρεση των ανωτέρω, αρκεί η επίδειξη δήλωσης αποτελέσματος self -test για αυτοδιαγνωστικό έλεγχο που έχει διενεργηθεί σε χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) ωρών πριν από την είσοδο των φυσικών προσώπων στην υπηρεσία μας, κατά την παράσταση πληρεξουσίων δικηγόρων και κατηγορουμένων ενώπιον του Εισαγγελέα σε ποινικές υποθέσεις διαδικασίας αυτοφώρου, πλημμελημάτων και κακουργημάτων

    ε) τα ανωτέρω πιστοποιητικά, καθώς και η δήλωση αποτελέσματος self-test επιδεικνύονται είτε σε έγχαρτη μορφή είτε ηλεκτρονικά μέσω κινητής συσκευής του φυσικού προσώπου στην είσοδο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πειραιά, σε προσωπικό εταιρειών φύλαξης (security) ή σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό της υπηρεσίας μας, οι οποίοι τα σαρώνουν ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής του άρθρου 33 του Ν. 4816/2021 (Α' 118) Covid Free GR. Εναλλακτικά, εφόσον ο αλλοδαπός προέρχεται από τρίτη χώρα (εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης), τα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου ελέγχουν τα ανωτέρω πιστοποιητικά σε έγχαρτη μορφή. Στα πρόσωπα (δικαστικοί λειτουργοί, δικαστικοί υπάλληλοι, δικηγόροι, πάσης φύσεως εργαζόμενοι, πολίτες) που δεν είναι εφοδιασμένα με το κατάλληλο πιστοποιητικό απανορεύεται n είσοδος στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά,

 

       και ισχύουν τα κάτωθι:

 

  • Μέχρι δεκαπέντε (15) άτομα στην αίθουσα, κατ' εξαίρεση ο αριθμός των ατόμων στην αίθουσα μπορεί να υπερβεί τα δεκαπέντε (15), εάν κατά την κρίση του προεδρεύοντος του δικαστηρίου, η παρουσία των ατόμων αυτών είναι απολύτως αναγκαία, στις δίκες που διεξάγονται σύμφωνα με την παρούσα.
  • Τήρηση απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου.
  • Εξακολουθούν να ισχύουν όσα μέτρα προστασίας έχουν ήδη ληφθεί στο κατάστημα της Εισαγγελίας για την αποτροπή περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

 

Διαβάστε περισσότερα εδώ.